JAARVERSLAG 2016 BLOKKER HOLDING
De samenwerking tussen de winkelformules binnen Blokker Holding heeft de afgelopen jaren geleid tot een versnelde modernisering van de winkelmerken en de online groei. De retailmarkt en consumentenwensen veranderen echter in een nog hoger tempo, waardoor we de opgelopen achterstand niet of onvoldoende inhalen. Er is meer snelheid en wendbaarheid nodig om de innovatie bij de winkelformules door te zetten en de commerciële slagkracht te vergroten. 

In het verslagjaar werden de speelgoedorganisaties Intertoys en Bart Smit fysiek samengebracht in één kantoor en werd aan­gekondigd de speelgoedformules Intertoys, Bart Smit en Toys XL samen verder te laten gaan onder het merk Intertoys. Blokker lanceerde de nieuwe winkelformule ‘De Nieuwste Blokker’. Nextail is in 2016 gestart met het online platform ‘Nextail Connect!’, waarmee het online winkelaanbod bij Blokker werd uitgebreid naar ruim 50.000 producten. Hiermee creëerden we voor klanten op het gebied van huishoud een groot en relevant product­assortiment, dat altijd binnen handbereik is. 

Bij alle bedrijven hebben we in 2016 kostenreductieprogramma’s geëffectueerd. Zo zijn de loonkosten beter in balans gebracht met de omzetontwikkeling en is de winkelbezetting beter afgestemd op het bezoek in de winkels. Dit heeft helaas geleid tot een verlies aan arbeidsplaatsen, maar was onvermijdelijk om onze bedrijven een betere concurrentiepositie te geven. 

De groei van online is bemoedigend, maar is onvoldoende om de forse omzetdaling in de winkels te compenseren. Ook vergeleken met de online concurrentie is onze schaal en ons concurrerend vermogen onvoldoende gebleken. 

Het sterke negatieve resultaat over 2016 is het gevolg van onze teleurstellende commerciële prestaties en wordt voor een belang­rijk deel veroorzaakt door eenmalige posten, zoals afschrijvingen op investeringen en forse herstructureringskosten.

Wij moeten nu keuzes maken om de vereiste snelheid te kunnen waarborgen. Daarom is in het voorjaar van 2017 - vlak voor de publicatie van dit jaarverslag - besloten de aandacht van het concern volledig op Blokker in Nederland en België te richten en de vijf winkelformules, Leen Bakker, Intertoys, Maxi Toys, Xenos en Big Bazar, te verkopen. We gaan dus terug naar de kern. Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandels­organisatie. Wij verwachten de te verkopen bedrijven onder te brengen bij partijen die deze sterke winkelmerken de tijd en aandacht geven om verder te groeien. De voorgenomen verkoop van Leen Bakker aan Gilde Equity Management wordt later in mei 2017 aangekondigd.

Helaas gaan de aankondigde maatregelen voor Blokker, Marskramer en de holding gepaard met een fors verlies aan arbeidsplaatsen. Dit is een harde boodschap voor de toegewijde collega’s die dagelijks met veel inzet onze klanten hebben geholpen en achter de schermen hebben bijgedragen aan de modernisering van de verschillende winkelbedrijven. Vanaf begin 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor deze maatregelen die leiden tot een verlies van circa 1.900 arbeidsplaatsen in de komende twee jaar. 

Blokker groeit in Nederland naar een netwerk van meer dan 400 vernieuwde Blokker-winkels op de beste locaties, altijd dicht bij de klant en verbonden met blokker.nl en een online marktplaats, dat is de toekomst. In België hebben wij na de aangekondigde sluiting van circa 60 winkels een netwerk van 120 filialen. Naar verwachting zal de verkoop van de overige concernonderdelen in de eerste helft van 2019 zijn afgerond. 

Wij hebben het vertrouwen dat, met de nu ingeslagen weg, onze bekende en geliefde winkelmerken relevant en dienstbaar zullen blijven voor de klant, zowel in de winkels als online, en dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft. Wij bedanken onze collega’s in de winkels, de distributiecentra en op de hoofdkantoren voor hun flexibiliteit en niet aflatende inzet in een moeilijke en turbulente tijd. Casper Meijer 
CEO, Blokker Holding